मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विश्वव्यापी अनुसन्धान तथा शैक्षिक सञ्जाल साथै इडियुरोम सेवामा आबद्ध ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विश्वव्यापी अनुसन्धान तथा शैक्षिक सञ्जाल साथै इडियुरोम सेवामा आबद्ध ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (MBUST) विश्वका १४० भन्दा वढि देशहरु विचको अनुसन्धान तथा शैक्षिक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसका […]