विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मा eduroam संजाल सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम |

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मा eduroam संजाल सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम |

भक्तपुर सानोथिमी स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मा eduroam संजाल सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको eduroam वायरलेस […]